Categorieën
Uncategorized

Spin-off Niemandsland: Je Weet Zelf! (2011-2012)

In 2011 is in samenwerking met MEE Rotterdam Rijnmond een educatief vervolg op project Niemandsland opgezet. Jongeren van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs werden naar aanleiding van projectlessen uitgedaagd om zelf korte filmpjes te maken waarin zij hun eigen kwaliteiten en toekomstdromen uitdrukken en showen aan elkaar. Het thema? Jij weet zelf wat je allemaal kan! De documentaire Niemandsland werd als didactisch middel gebruikt voor het voeren van gesprek met leerlingen over volwassen worden, toekomstdromen en persoonlijke kwaliteiten. Leerlingen van een tiental scholen in de regio Rotterdam Rijnmond maakten zo aan het einde van hun laatste jaar op school kennis met wat MEE in de toekomst voor ze kan betekenen.

Categorieën
Uncategorized

Project NIEMANDSLAND (2010 – 2011)

Vanuit de thematiek van opgroeiende jongeren met een verstandelijke beperking of andere ernstige leerproblematiek presenteerde stichting Shoot-n-Share het documentair filmproject Niemandsland. Niemandsland vertelt in een korte documentaire en op een projectwebsite over de belevenissen en toekomstdromen van Osama Mohamed: een achttienjarige jongen met een licht verstandelijke beperking. De documentaire volgt Osama op zijn langverwachte reis naar Berlijn, kruipt in zijn hoofd – en toont hoe hij zich in een vreemde wereld staande houdt.

Het verhaal van Osama Mohamed is één van de vele onderbelichte en bijzondere verhalen van kansarme jongeren op weg naar volwassenheid en autonomie. Door Osama’s eigen beleving en blik op de wereld centraal te stellen, droeg project Niemandsland op positieve wijze bij aan de beeldvorming over en empowerment van kwetsbare jongeren. Jongeren die ondanks hun individuele kwaliteiten buiten de boot vallen vanwege een licht verstandelijke beperking, sociale achterstand en/of gedragsstoornissen.

Categorieën
Uncategorized

Project Shoot-n-Share (2007-2008)

Een documentaire over de productie, interpretatie en beleving van mobiele beelden. Door de ogen én camera’s van de verschillende hoofdpersonen, van de bejaarde meneer Been tot het 16-jarige duo Thom en Osama, verschaft de documentaire inzicht in het mobiel fotograferen en filmen.

Voor het eerst ontvingen de hoofdpersonen van de documentaire serieuze interesse in hun mobiele beeldwerk. De aanraking van de hoofdpersonen met project Shoot-n-Share heeft bij allen iets losgemaakt: van jezelf durven blootgeven aan de buitenwereld en het aangaan van nieuwe contacten tot het vinden van de ‘drive’ om je dromen actief na te jagen en een sprong in het diepe te wagen.

De documentaire ging in première in Groningen op het eerste Nederlandse Mobiele Filmfestival: Viva la Focus! De feestelijke Rotterdamse première had plaats in Filmtheater Cinerama en stond geheel in het teken van de hoofdpersonen en hun familie en vrienden. Een bijzondere en persoonlijke afronding van het filmproces.

Categorieën
Uncategorized

Project YWSYLS (2013-2016)

http://www.rotterdamsgeluk.nl

De huidige maatschappelijke verwachting is dat iedereen zelfredzaam, succesvol en gelukkig is. Maar hoe maakbaar is het geluk? En hoe verhoudt de maakbaarheid van het geluk zich tot ‘de loop der dingen’, de spelingen van het lot? Hoe behoud je je moraal in tijden van onzekerheid of tegenspoed? Hoe ervaar je de stad en het leven wanneer je geen vaste verblijfplaats of status hebt?

‘You win some, you lose some’ (YWSYLS) is een participatief verhalenproject over geluk, toeval en overleven. Met het doel om duurzame contacten te leggen en (mentale) grenzen tussen ‘kansarm’ en ‘kansrijk’ in de stad te slechten, werkten Rotterdamse verslaafden, dak-en thuislozen en ongedocumenteerden samen met hun meer kansrijke stadsgenoten aan een Verhalenmachine over ‘de maakbaarheid van het geluk’. Middels Verhalenateliers, Dubbelportretten (één-op-één ontmoetingen tussen doelgroep en buurtgenoten) groeide een community en verzameling aan ongehoorde verhalen.

De Verhalenmachine, een speciaal ontworpen fruitautomaat, reisde anderhalf jaar langs negentien verschillende Rotterdamse instellingen en openbare locaties – van de Schouwburg tot de supermarkt om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de kwaliteiten en ervaringen van Rotterdammers uit de marge. Op verschillende locaties gaf de Verhalenmachine het startsein voor bijzondere programma’s en evenementen. Deelnemers traden op als gastheer of gastvrouw, gingen met het publiek in gesprek en kregen zo letterlijk een nieuw podium voor hun (verborgen) talenten. De Verhalenmachine opende deuren voor de doelgroep die veelal gesloten blijven en faciliteerde op een laagdrempelige manier uitwisseling tussen verschillende groepen Rotterdammers die elkaar doorgaans nauwelijks echt ontmoeten.