Categorieën
Uncategorized

Project YWSYLS (2013-2016)

http://www.rotterdamsgeluk.nl

De huidige maatschappelijke verwachting is dat iedereen zelfredzaam, succesvol en gelukkig is. Maar hoe maakbaar is het geluk? En hoe verhoudt de maakbaarheid van het geluk zich tot ‘de loop der dingen’, de spelingen van het lot? Hoe behoud je je moraal in tijden van onzekerheid of tegenspoed? Hoe ervaar je de stad en het leven wanneer je geen vaste verblijfplaats of status hebt?

‘You win some, you lose some’ (YWSYLS) is een participatief verhalenproject over geluk, toeval en overleven. Met het doel om duurzame contacten te leggen en (mentale) grenzen tussen ‘kansarm’ en ‘kansrijk’ in de stad te slechten, werkten Rotterdamse verslaafden, dak-en thuislozen en ongedocumenteerden samen met hun meer kansrijke stadsgenoten aan een Verhalenmachine over ‘de maakbaarheid van het geluk’. Middels Verhalenateliers, Dubbelportretten (één-op-één ontmoetingen tussen doelgroep en buurtgenoten) groeide een community en verzameling aan ongehoorde verhalen.

De Verhalenmachine, een speciaal ontworpen fruitautomaat, reisde anderhalf jaar langs negentien verschillende Rotterdamse instellingen en openbare locaties – van de Schouwburg tot de supermarkt om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de kwaliteiten en ervaringen van Rotterdammers uit de marge. Op verschillende locaties gaf de Verhalenmachine het startsein voor bijzondere programma’s en evenementen. Deelnemers traden op als gastheer of gastvrouw, gingen met het publiek in gesprek en kregen zo letterlijk een nieuw podium voor hun (verborgen) talenten. De Verhalenmachine opende deuren voor de doelgroep die veelal gesloten blijven en faciliteerde op een laagdrempelige manier uitwisseling tussen verschillende groepen Rotterdammers die elkaar doorgaans nauwelijks echt ontmoeten.