×
Home
Documenten
Projecten
Over ons

Shoot -N- Share


Kunst

 

Samenleving

 

Onderzoek


Stichting Shoot-n-Share is opgericht in 2007 en zet zich in om ideële projecten op het raakvlak van kunst, samenleving en onderzoek mogelijk te maken. Daarbij staat het aangaan van bijzondere en waardevolle samenwerkingsverbanden met diverse maatschappelijke partijen en partners voorop.

AARD VAN DE PROJECTEN


Projecten van Stichting Shoot-n-Share zetten in op een artistieke benadering van maatschappelijke vraagstukken, verbindend werken en faciliteren van dialoog door middel van storytelling, participatie/interactie en community building. Aan de basis van elk project ligt uitvoerige research naar verschillende perspectieven en standpunten ten grondslag. Projecten zijn gelaagd en toegankelijk voor mensen uit alle lagen van de samenleving. De stichting beoogt in het proces van ieder project betrokken partijen een directe rol toe te delen en in staat te stellen een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het project. Daarnaast wil Stichting Shoot-n-Share bijdragen aan de artistieke en professionele ontwikkeling van de initiatiefnemers van een project.Het meest recente project van Stichting Shoot-n-Share:

YOU WIN SOME, YOU LOSE SOME

is geïnitieerd door de Rotterdamse makers Lieke van Pruijssen en Bieke Versloot. Dit project illustreert het karakter van de projecten en de werkwijze die de Stichting nastreeft.