×
Home
Documenten
Projecten
Over ons

Rotterdamsgeluk.nl De huidige maatschappelijke verwachting is dat iedereen zelfredzaam, succesvol en gelukkig is. Maar hoe maakbaar is het geluk? En hoe verhoudt de maakbaarheid van het geluk zich tot ‘de loop der dingen’, de spelingen van het lot? Hoe behoud je je moraal in tijden van onzekerheid of tegenspoed? Hoe ervaar je de stad en het leven wanneer je geen vaste verblijfplaats of status hebt?

You win some, you lose some’ (YWSYLS) is een participatief verhalenproject over geluk, toeval en overleven. Met het doel om duurzame contacten te leggen en (mentale) grenzen tussen ‘kansarm’ en ‘kansrijk’ in de stad te slechten, werkten Rotterdamse verslaafden, dak-en thuislozen en ongedocumenteerden samen met hun meer kansrijke stadsgenoten aan een Verhalenmachine over ‘de maakbaarheid van het geluk’. Middels Verhalenateliers, Dubbelportretten (één-op-één ontmoetingen tussen doelgroep en buurtgenoten) groeide een community en verzameling aan ongehoorde verhalen.