×
Home
Documenten
Projecten
Over ons

OVER ONS

Stichting Shoot-n-Share is opgericht in 2007 en zet zich in om ideële projecten op het raakvlak van kunst, samenleving en onderzoek mogelijk te maken. Daarbij staat het aangaan van bijzondere en waardevolle samenwerkingsverbanden met diverse maatschappelijke partijen en partners voorop.

AARD VAN DE PROJECTEN

Projecten van Stichting Shoot-n-Share zetten in op een artistieke benadering van maatschappelijke vraagstukken, verbindend werken en faciliteren van dialoog door middel van storytelling, participatie/interactie en community building. Aan de basis van elk project ligt uitvoerige research naar verschillende perspectieven en standpunten ten grondslag. Projecten zijn gelaagd en toegankelijk voor mensen uit alle lagen van de samenleving. De stichting beoogt in het proces van ieder project betrokken partijen een directe rol toe te delen en in staat te stellen een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het project. Daarnaast wil Stichting Shoot-n-Share bijdragen aan de artistieke en professionele ontwikkeling van de initiatiefnemers van een project.


Het meest recente project van Stichting Shoot-n-Share:

YOU WIN SOME, YOU LOSE SOME

is geïnitieerd door de Rotterdamse makers Lieke van Pruijssen en Bieke Versloot. Dit project illustreert het karakter van de projecten en de werkwijze die de Stichting nastreeft.

BESTUUR

Boo van der Vlist (voorzitter)

Projectmanager en innovatieadviseur bij de Werkplaats Kennis en Innovatie, Gemeente Den Haag en freelance artistic researcher. Boo van der Vlist studeerde beeldende kunst en politicologie. Ze rondde haar studies af met een master Policy and Governance Studies aan de Universiteit van Amsterdam en de master “System D Academy” aan het Sandberg Instituut. Voorheen werkzaam bij het Rotterdam Arts and Sciences Lab (RASL) en als docent aan het Erasmus University College (afdeling Geesteswetenschappen) en de Willem de Kooning Academie.

Caspar van der Woude

Managing Director Agile Marketing Agency. Specialist in digitale innovatie en business design. Toezichthouder bij het Grafisch Lyceum Rotterdam en Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Voorheen directie Robeco Direct bank en Chief Marketing Officer bij Robeco The Investment Engineers, vermogensbeheerder voor particuliere en institutionele beleggers.

Frits Gierstberg

Kunsthistoricus, -criticus en curator, hoofd tentoonstellingen Nederlands Fotomuseum, gastdocent aan het Piet Zwart Instituut, voormalig bijzonder hoogleraar Fotografie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Publiceert met regelmaat over fotografie in binnen- en buitenland en is (co-) redacteur van boeken over fotografie en beeldcultuur.